Plaats plantsteunen

Plaats plantsteunen bij de hooggroeiende planten in de borders.