Planten extra water geven

Bij aanhoudend mooi weer is het misschien nodig om de borderplanten en potplanten extra water te geven. Let op! Eenmaal per week enkele uren sproeien werkt beter dan dagelijks een kwartier.