Schoon de vasteplanten borders op

Schoon de vasteplanten borders op. Verwijder het afgestorven materiaal  en verwijder eventueel onkruid.